Skip To main content
Select Color:
Font Size:
Logo
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟନାୟକ
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Naveen Patnaik
photo
ଶ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ
ମାନ୍ୟବର କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ
photo
ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠ, ଆଇ.ଏ.ଏସ
ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ
ପ୍ରୋଭିଜିନାଲ ଗ୍ରେଡସନ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ସିଡିଭିଓ ଆଣ୍ଡ ଜଏଣ୍ଟ ଡିରେକଟର୍ସ (ଲେବେଲ -II) ଇନ୍ନ ଓଭିସ କାଡ଼ର୍ରେ ଗ୍ରୁପ-A(ଜେଏଜି)

ପ୍ରୋଭିଜିନାଲ  ଗ୍ରେଡସନ  ଲିଷ୍ଟ  ଅଫ  ସିଡିଭିଓ ଆଣ୍ଡ  ଜଏଣ୍ଟ ଡିରେକଟର୍ସ (ଲେବେଲ -II) ଇନ୍ନ  ଓଭିସ  କାଡ଼ର୍ରେ  ଗ୍ରୁପ-A(ଜେଏଜି)ପ୍ରୋଭିଜିନାଲ  ଗ୍ରେଡସନ  ଲିଷ୍ଟ  ଅଫ  ସିଡିଭିଓ ଆଣ୍ଡ  ଜଏଣ୍ଟ ଡିରେକଟର୍ସ (ଲେବେଲ -II) ଇନ୍ନ  ଓଭିସ  କାଡ଼ର୍ରେ  ଗ୍ରୁପ-A(ଜେଏଜି)ପ୍ରୋଭିଜିନାଲ  ଗ୍ରେଡସନ  ଲିଷ୍ଟ  ଅଫ  ସିଡିଭିଓ ଆଣ୍ଡ  ଜଏଣ୍ଟ ଡିରେକଟର୍ସ (ଲେବେଲ -II) ଇନ୍ନ  ଓଭିସ  କାଡ଼ର୍ରେ  ଗ୍ରୁପ-A(ଜେଏଜି)